Kategori:Informationsteknologi

Från Nissepedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Tänk dig en värld utan telefaxen, pneumatiska rör, röksignaler, hålkortet, biltelefonen eller datamaskinen. Nej, en sån värld är svår att tänka sig. Teknologin, och framförallt informationsteknologin, har under de senaste årtiondena förändrat vår värld radikalt. Medan det förut tog veckor att skicka en bild från en del av världen till en annan tar det idag bara ett ögonblick. Viktig information som man förr var tvungen att mödosamt leta efter i dammiga arkiv och som man kanske inte alls fick om man inte var av börd är idag bara ett par knapptryck bort, som här på Nissepedia, till exempel! Utforska gärna de många olika former av informationsteknik som står till den moderna människans förfogande.