Krysta/torka-ratio

Från Nissepedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Krysta/torka-ratio är ett begrepp inom dansk forskning som används för att mäta förhållandet mellan den tid det tar att fördriva avföring ur sin kropp och den tid det tar att rengöra sitt anus med angränsande område efteråt. Det danska folkhälsoministeriet presenterade under våren 2019 en rapport sponsrad av Tulip, som visade att det traditionellt danska guldmåttet, med ett rikssnitt av 30:5 (det vill säga 30 minuter krysta/5 minuter torka) har förskjutits det senaste decenniet. I början av 2020 ligger rikssnittet på 25:10, vilket kanske inte ser så allvarligt ut till en början. Men om man zoomar in på specifika regioner blir det snart tydligt hur polariserad danskarnas toalettsituation har blivit. På det vegantäta Nørrebro i Köpenhamn är till exempel snittet på remarkabla 5:25, det vill säga en total invertering av det danska guldmåttet. Och i det lantliga Gistrup utanför Ålborg ligger snittet på 45:1 och har gjort så alltsedan tyskarna lämnade Danmark på 1940-talet.

Politiska experter i Danmark har sedan rapporten presenterades börjat tala om att ration kan användas för att komplettera den traditionella vänster/höger och den mer sentida GAL/TAN-skalan i dansk politik. De menar att det i allt högre grad tycks vara Bristolskalan och krysta/torka-ration som är de raster genom vilka man begripliggör skiftena i danskt politiskt liv på bästa sätt.