Spärrbuk

Från Nissepedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Spärrbuk (latin: spärrus bukus) är en åkomma som drabbar den hålighet i människokroppen i vilken maten hamnar efter att den har passerat munnen och svalget. Den utlösande faktorn är i de allra flesta fall god mat i mycket riklig mängd.

Spärrbuken har en tendens att bryta ut hos enskilda individer i samband med högtidliga tillfällen eftersom det då brukar finnas särskilt riklig tillgång på mat. Det kan exempelvis ske under eller direkt efter en julfest. Andra högrisksituationer då spärrbuk kan bryta ut är då det erbjuds kostnadsfri förtäring, exempelvis vid födelsedagskalas, speciella jubileumsfiranden eller invigningar av köpcentra. Vistelser på hotell med faciliteten All Inclusive främjar också uppkomsten av åkomman. Det finns dock några dokumenterade skandinaviska fall av spärrbuk som inträffat i helt vardagliga sammanhang och amerikanska forskare rapporterade nyligen om en ökad trend av daglig förekomst av spärrbuk hos samma individ.

Spärrbuk är inte smittsamt. Däremot kan tillståndet vara smärtsamt. Om du drabbas av spärrbuk kan lindring erhållas genom att buken placeras i högläge. För att förhindra infektion kan spärrbuken med fördel baddas utvärtes med sprit. Invärtes spritbaddning rekommenderas inte. I komplicerade fall av spärrbuk kan professionell vård behövas. Då blir det ofta aktuellt att stödgipsa buken och tarmarna för att förhindra frakturer.

Spärrbuk ska inte förväxlas med paltkoma som är en svårartad form av sömnsjuka. Du vet att du har spärrbuk när du har ätit i sådan omfattning att det känns som att magen är på väg att lossna från ryggen.