Versionshistorik för "6 kap 6a§"

Hoppa till: navigering, sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot nuvarande version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 19 augusti 2020 kl. 12.35HratvinnFlygur (Diskussion | bidrag). . (1 893 byte) (+1 893). . (Skapade sidan med 'Arbetsmiljölagens sjätte kapitel, sjätte paragrafen gäller förelägganden och förbud, i vardagligt tal 6:6a. Det är en formell skrivelse till arbetsgivaren där åtg...')