Byadispens

Från Nissepedia
Hoppa till: navigering, sök

Byadispens är ett informellt kryphål i Svea rikes lag som nyttjas på landsorten här och var i sagda land. Folk som bor på landet är i regel ofta nödgade att tänja på samhällets lagar och regler för att få tillvaron att gå ihop för sig själv och sina grannar. Säg att din Karl-Olov två hus bort kör fast i plogkanten långt efter mörkrets inbrott och är i stort behov av att inte bli stående i snön klockan tre på natten, förgäves skottandes med en underdimensionerad spade. På väg ut till traktorn stannar du upp i hallen för att fundera på om den där kvartingen du smuttade i dig efter middagen utgör ett juridiskt hinder för din rätt att hantera motorfordon. Svaret är rent tekniskt ja, men här får man anta att nöden trumfar lagboken och det bara är att köra på. Ungefär så implenteras byadispensen. Iaktag alltid största möjliga försiktighet när du gör något som kan falla under byadispensen, snutens besök i byn en gång i halvåret kan alltid falla in den dag då nöden är som störst och i en domstol är argumentet väl klent.