Porträtt av det postmoderna renässansgeniet som ung

Från Nissepedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Porträtt av det postmoderna renässansgeniet som ung är en självbiografisk roman av den svenske belletristen, smugglaren och skriftställaren Prof. Etienne. Romanen handlar om en ung man, Stefan Dahlås, med konstnärliga ambitioner och dennes spirituella utveckling. Till yttermera visso handlar den om Dahlås' intellektuella utveckling. I de första tjugo kapitlen får vi följa bokens hjälte då denna får kontakt med intellektuella musiker. Denna del av romanen baserar sig på den period i Etiennes liv som han så förtjänstfullt beskrivit i Självbiografi, del 2 - De förlösande thinneråren. Nästa utvecklingsfas tar vid då huvudpersonen kommer i kontakt med Margit Sandemos böcker om Isfolket, vilket utlöser en period av kvasi-religiöst grubbel hos Dahlås. detta grubbel återges som en öppen medvetandeström, en litterär teknik som Prof. Etienne enligt egen utsago ska ha uppfunnit, men också i form av dialog mellan huvudperson och bikaraktärer som representerar olika institutioner och filosofier och livsval. Boken slutar dramatiskt med att Dahlås accepterar sin lott i livet och kommer till insikten att det ska levas till fullo efter att ha sett Ivar Bryntse beställa en korv i smörpapper utanför Zinken, vilket för honom representerar ren livsglädje och -intensitet. Bokens epigraf är hämtad från Linnés Systema Naturae och lyder: "Människans fysiologi, både den yttre och den inre, visar att korv och rullpizza utgör hennes naturliga föda."