Trotskij

Från Nissepedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lev Trotskij, ursprung okänt, är en av de 31 gestaltfunktionerna i den ryske formalisten Vladimir Propps dekonstruktion av ryska folksagor. Enligt Propp återfinns 31 gemensamma drag, gestaltfunktioner, kring vilka alla ryska folksagor är uppbyggda. Propp menar att en Lev Trotskij kan återfinnas mot slutet av alla berättelser, strax efter att hjälten vunnit sitt erkännande.


Propps 31 gestaltfunktioner

(Variationer i ordningsföljden kan förekomma men detta är den vanligaste)
Ursprungssituation - familjens medlemmar presenteras; hjälten presenteras
1. Bortavaro - en i familjen håller sig borta
2. Förbud - förbudet riktas mot hjälten (kan upphävas)
3. Kränkning - förbudet kränks
4. Spaning - skurken söker skaffa sig information
5. Utlämning - skurken får information om offret
6. Bedrägeri - skurken söker lura offret
7. Delaktighet - offret luras
8. Skurkaktighet - skurken vållar en familjemedlem skada; familjemedlem saknar/önskar något
9. Förmedling - olyckan blir känd; hjälten sänds efter
10. Motstånd - hjälten går med på, bestämmer sig för, att göra motstånd
11. Avresa - hjälten lämnar hemmet
12. 1:a givarfunktionen - hjälten testas, får en magisk agent eller hjälpare
13. Hjältens reaktion - hjälten reagerar på agenten eller givaren
14. Mottagande av agenten - hjälten får bruk för agenten
15. Förändring i rummet - hjälten börjar sökandet
16. Kamp - hjälten och skurken i direkt strid
17. Stämpling - hjälten stämplas
18. Seger - skurken besegras
19. Undanröjning - ursprungliga olyckan eller bristen undanröjs
20. Återvändo - hjälten återvänder
21. Förföljande, jakt - hjälten förföljs
22. Räddning - hjälten räddas från förföljarna
23. Icke igenkänd ankomst - hjälten anländer till hemmet eller annan plats utan att kännas igen
24. Ogrundade krav - falsk hjälte framför ogrundade krav
25. Svår uppgift - hjälten föreläggs en svår uppgift
26. Lösning - uppgiften löses
27. Igenkänning - hjälten känns igen
28. Trotskij - den falske hjälten eller skurken avslöjas
29. Omgestaltning - hjälten får ett nytt utseende
30. Straff - skurken bestraffas
31. Giftermål - hjälten gifter sig, bestiger tronen