Magsjuka

Från Nissepedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ofta används termen om arbetströtthetsorsakad oförmåga att stiga upp ut sängen. Tillståndet inträder ofta i anslutning till storhelger, eller efter en tids intensivare arbetsinsats där man ej kunnat kompensera arbetsbördan med stöld av exempelvis kontorsmaterial. Magsjukan är den ultimata sjukskrivningsorsaken för personal inom livsmedels- och vårdbranschen, då arbetsgivaren ofta kan förväntas vara mycket förstående för det ansvar man som arbetstagare påstår sig uppvisa genom att förhindra smittorisk och pandemisk spridning till omgivning.

Ofta efterföljs detta initiala utmattningstillstånd av ett tillstånd där man inom två veckor återigen måste sjukskriva sig, denna gång på grund av patogenorsakad irritation av mag- och tarmslemhinna som resulterar i profusa kaskadkräkningar och frekventa toalettbesök. Detta händelseförlopp orsakas av sk. karma, och vid ett sådant efterförlopp av den initiala magsjukan är det en allmän föreställning att man måste hitta på en annan orsak till sjukfrånvaro. Men i själva verket är återinfektion av patogenorsakad irritation av matsmältningssystemet mycket vanlig, och med den informationen i åtanke kan man alltså hänvisa till bristande immunförsvar med gott samvete, i alla fall en gång varannan vecka.