Sabbath Bloody Sabbath

Från Nissepedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sveriges ekonomi var från urminnes tider fram till slutet av 1800-talet baserad på agrar framställning. I och med ångmaskinens försenade inträde i svensk industri skapades jobb som togs från jordbruket, så folk kom till de större städerna och mötte där fattigdom och orenhet, något som med förtjänst återberättas i proletärlitteraturen. Sen kom det det första världskriget och det stora fosterländska kriget, som vi med blotta förskräckelsen höll oss utanför. Eftersom arbetarrörelsen var så stor och inflytelserik fick överklassen ge upp sina försök att skicka in lägre stående människor i köttkvarnen. Därför hade vårt hemland, Sverige, ett ypperligt utgångsläge i kohandlandet efter kriget, då Europa låg i ruiner och en stor del av dess befolkning led av vad vi idag skulle kalla PTSD. En ny genertaion uppstod ur detta överflöd och i denna moraliska ambivalens, och de såg som en lösning på tidens bekymmer att vara strikta i sin ideologiska tolkningar av världen. Man gav sitt stöd till medborgarättsrörelsen i USA, kritiserade USAs krig i Vietnam, motarbetade utbyggandet av Sveriges kärnkraft, gladdes över afrikanska nationers frigörelse från sina kolonialhärrar och kom på att inte bara män utan också kvinnor ibland vill supa, knulla och skita i allt. I Sverige genomfördes stora och extremt dyra socialdemokratiska reformer som gjorde att många personer från lågutbildade hem avancerade till ämbetsmannanivå eller blev "white collar workers", som det heter i USA.

Då kom Sabbath Bloody Sabbath ut. Därefter gick västvärlden in i en oljekris, som påverkade den industriella ekonomin och gjorde att stora strukturella förändringar skedde. Folk som ärvt sin plats i produktionen sedan generationer såg sig stå utan möjlighet till försörjning. Den kanske mest ikoniska händelsen i denna extremt hastiga förändring var gruvstrejkerna i norra England, som slogs ner som en bomb. Fackföreningsrörelsen krossades av nyliberalismen, nu även företrädd av socialdemokratiska partier. Muren och kommunismen föll. En ny värld började växa fram. Kriget mot terrorismen härjade och ledde till det liberala experimentets död. På framsidan av Sabbath Bloody Sabbath är det en dödskalle som medelst telepati stryper en snubbe med en orm. Det är jävligt coolt.